Phone: +603-427-7244

Email:admin@narsco.com.my

TERAS PEMBANGUNAN KOPERASI

WAWASAN

NARSCO menjadi sebuah organisasi yang teguh, dinamik dan cemerlang, seiring dengan wawasan negara.

MISI

Untuk meningkatkan nilai pelaburan dan pulangan kepada klien berkepentingan dengan menambahbaik secara berterusan produk dan perkhimatan dalam bidang perniagaan asas tani, pembuatan, pembangunan hartanah dan perkhimatan meliputi pelancongan dan teknologi maklumat.

MOTO

Bersama Ke Arah Kecemerlangan

Hubungi Kami

Telephone: +603-42707244 Faks: +603-42706703
Email: admin@narsco.com.my
Website: www.narsco.com.my

No. 1- 8 Tkt. 5 Blok C,
Pusat Perdagangan Taman Dagang,
Taman Dagang 68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan

Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad.