Phone: +603-427-7244

Email:admin@narsco.com.my

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahhiwabarakatuh

Alhamdulillah saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan adanya laman web ini NARSCO akan dapat menyalurkan info yang lebih berkesan terutama kepada Ahli dan pelanggan yang memberikan sokongan berterusan.

NARSCO sebagai koperasi akan bersama-sama dengan gerakan koperasi di Malaysia untuk mendokong dan menjayakan hasrat kerajaan sebagai salah satu wahana pembangunan Negara.


InsyaAllah – "Muafakat membawa berkat"

Tuan Hj. Alias Bin Hj. Japri
Ketua Pegawai Eksekutif

Hubungi Kami

Telephone: +603-42707244 Faks: +603-42706703
Email: admin@narsco.com.my
Website: www.narsco.com.my

No. 1- 8 Tkt. 5 Blok C,
Pusat Perdagangan Taman Dagang,
Taman Dagang 68000 Ampang,
Selangor Darul Ehsan

Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad.